Praat met de raad: Liesbeth van Utrecht (ChristenUnie-SGP) en Fred Loos (ABZ)

Dit is een bericht van de politieke partijen 

 

Praat met de raad

 

Liesbeth van Utrecht

Raadslid ChristenUnie-SGP

 

Denken, schrijven en doen!

De huidige gemeenteraad is alweer bijna vier jaar aan de slag. Tijd om terug te kijken wat we met elkaar hebben bereikt.
Veel speerpunten van ons verkiezingsprogramma zijn ook in het gezamenlijke raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ terechtgekomen. Dat betekent dat wij goede punten hadden aangedragen. Het is fijn om te mogen concluderen dat wij hebben begrepen wat Zwijndrecht nodig had.
Zwijndrecht gaat nu met kleine stapjes vooruit. De wijken worden opgeknapt, het woningaanbod wordt iets groter, er is meer aandacht voor veiligheid op straat, er komt meer grip op de jeugdzorg, we zetten in op minder energieverbruik en proberen andere vormen van energie te gebruiken, we doen aan armoedebestrijding.
De ChristenUnie-SGP wil deze lijn graag voortzetten, want we zijn er nog niet! Daarom zijn we weer druk aan het schrijven aan ons nieuwe verkiezingsprogramma. Hebt u nog goede ideeën, laat het ons weten, dan kunnen wij er samen over praten!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl

 

 

Praat met de raad

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

 

Minder betalen voor de afvalkosten?

In de gemeenteraad praten wij over het verlagen van de   afvalkostenheffing Deze zijn te hoog zijn en als wij niets doen, worden deze alleen maar hoger en hoger. We produceren te veel restafval waarbij in het restafval veel herbruikbare materialen zitten zoals kleding, papier, glas, groenteafval en andere zaken. Gemiddeld produceren wij met elkaar ruim 200 kg per persoon.

De regering heeft gesteld dat het restafval omlaag moet en - u raadt het al - heeft daar een strafbelasting voor bedacht. Die wij - lees u - betaalt voor het verbranden van restafval. Dat is de belangrijkste reden waardoor de tarieven stijgen. Door dus nog beter te gaan scheiden, en laten we eerlijk zijn, ik denk dat iedereen dat kan, dalen daarmee de kosten. Dit laatste willen wij graag ten goede laten komen aan die inwoners die beter scheiden. Voor ABZ staat vast dat een wijziging alleen doorgevoerd kan worden als dit daadwerkelijk leidt tot een lagere afvalstoffenheffing.

Hoe, wat, waar en wie daarover zijn we met elkaar in gesprek en volgt later meer. Of volg onze gesprekken via www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail f.loos@zwijndrecht.nl.