Ook kans voor starters bij nieuwbouw Heerjansdam


Het plan om aan de Heer Janstraat in Heerjansdam 18 tot 20 nieuwe woningen te bouwen, krijgt  brede steun in de gemeenteraad. Minstens de helft van de woningen, krijgt een zelfbewoningsplicht. Dat betekent dat de koper verplicht is er zelf te gaan wonen en dat speculanten geen kans krijgen. Zo krijgen starters op de koopwoningmarkt ook een kans.

Voorrang
De raad reageerde enthousiast op het plan in de carrouselvergadering van dinsdag 12 oktober. Toch waren er ook vragen. Zo vroeg Chris Moorman (ABZ) of starters uit Zwijndrecht en Heerjansdam voorrang kunnen krijgen bij het uitbrengen van een bod. Wethouder Jos Huizinga (Wonen) zei dat hij daar alles wat wettelijk mogelijk is voor zal doen.

Vijf jaar
Op verzoek van Gerard Slotema (PvdA) gaf wethouder Huizinga een toelichting op de voorwaarden van de zelfbewoningsplicht: "Het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen koper en ontwikkelaar. Daarin wordt vastgelegd dat de woning niet binnen vijf jaar mag worden verkocht. De woningen met zelfbewoningsplicht zijn bedoeld voor starters om er zo lang mogelijk te blijven wonen."

Verkoopprijs
Johan Limberger (CDA) drong er op aan de verkoopprijs van de woningen vast te stellen op maximaal 225.000 euro.  De wethouder zei te streven naar een zo laag mogelijke prijs, met die wat hem betreft op maximaal 250.000 euro ligt: "Het moet wel een woning zijn die wat oppervlakte betreft groot genoeg is voor een gezin dat wil beginnen op de woningmarkt."

Vijftiende-eeuwse outfit
Gerjan Bossenbroek (ChristenUnie-SGP) verwoordde zijn enthousiasme met een historische bespiegeling: "In mijn gedachten zie ik Heer Jan met zijn paard en wagen door de Heer Jansstraat rijden. In zijn vijftiende-eeuwse outfit zit hij instemmend te knikken bij dit prachtige plan. We mochten wel wensen in Zwijndrecht nog meer van dit soort locaties te hebben. Prachtige ontwikkeling. Chapeau!"