Terugblik politieke markt: Complimenten voor participatie in wijk Noord

Veel mensen uit Noord hebben samen met de gemeente nagedacht over de toekomst van de wijk. De raadsfracties spraken tijdens de Politieke Markt over het Masterplan Diztrikt Noord waarin de toekomst is beschreven. Er waren complimenten voor de manier waarop de wijk hierbij is betrokken. Daarnaast vroegen de raadsleden uitdrukkelijk aandacht voor het oplossen van knelpunten op de korte termijn.

In het masterplan Diztrikt Noord staan de doelen en wensen voor de wijk. Zijn er in de toekomst bouwplannen of ideeën voor een nieuwe inrichting van de straat? Dan kijkt de gemeente of die passen bij de doelen en wensen uit het masterplan. Het masterplan kijkt zo'n 10 jaar vooruit.

Evenwichtige mix van huizen

De raad was positief over de aandacht in het masterplan voor een evenwichtige mix van huizen in de wijk. Dat zorgt voor betere draagkracht van de mensen die er wonen. Een van de eerste buurten in de wijk die groots aangepakt gaan worden, is de Planetenbuurt. De gemeente en wooncorporatie Trivire willen samen een kwaliteitsslag maken. Trivire heeft het plan haar woningen te renoveren en deels te vervangen door nieuwbouw. De gemeente wil de buitenruimte vernieuwen en tegelijk aanpassen aan de opgaven van duurzaam en klimaatbestendig. De raadsfracties gingen akkoord met het beschikbaar stellen van 50.000 euro om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Daden

In de gesprekken met de wijk over de toekomst haalde de gemeente ook veel informatie op over problemen die sneller opgepakt kunnen worden. De raadsleden vroegen daarbij om daden. "Neem nu actie op punten die nu opgelost kunnen worden." Wethouder Jos Huizinga zei toe dat in januari met een plan te komen voor zaken als zwerfvuil en overlast.

Hamerstuk

Het masterplan en het voorstel voor de aanpak van de Planetenbuurt gaan als hamerstuk naar de gemeenteraad van december. Dat wil zeggen dat het zonder debat wordt voorgelegd voor akkoord.

 

Meer informatie

Het Masterplan Diztrikt Noord is te lezen op www.diztrikt.nu. Op die website staat ook meer informatie over vernieuwingen in Zwijndrecht voor de gebieden rondom het spoor.