Terugblik 25 oktober: Vuurwerk en bestemmingsplan HOA-Develpark

Terugblik carrousel 25 oktober 2021

 

Steun voor wijziging bestemmingsplan HOA-Develpark
Het parkeerterrein in het Develpark kan definitief een evenemententerrein worden. In de gemeenteraad is brede steun om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen. Dat bleek tijdens de carrouselvergadering van dinsdag 26 oktober. Wel vraagt de raad aandacht voor zorgen bij omwonenden.

Zes keer per jaar

Al een aantal jaren vinden er evenementen plaats in het Develpark. In 2018 heeft de raad al besloten om geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een semipermanent evenemententerrein. Als laatste moet ook het bestemmingsplan worden aangepast. Het is de bedoeling dat er maximaal zes keer per jaar een evenement plaats vindt op het terrein.

Zondag
Vier insprekers vroegen aandacht voor de zorgen uit de buurt. Ze maken zich onder meer zorgen over drugsgebruik, vernielingen en geluidsoverlast. Ook willen ze meepraten als er na een jaar een evaluatie plaatsvindt. Eén inspreker vroeg nadrukkelijk aandacht voor de zondagavond. Hij vroeg of evenementen met veel geluid op zondag om 18.00 kunnen stoppen, zodat omwonenden maandagochtend uitgerust aan het werk kunnen.

Verrijking
De gemeenteraad begrijpt de zorgen van de omwonenden, maar er is ook brede steun om het bestemmingsplan aan te passen. Frank Trijsburg (D66) verwacht dat het evenemententerrein een stevige bijdrage zal leveren aan muziek en cultuur in Zwijndrecht. Daniella Verspaandonk (VVD) noemt het niet alleen een verrijking voor de jeugd maar stelt dat er evenementen voor mensen van alle leeftijden worden gehouden.

Veiligheid
Verschillende partijen vragen speciale aandacht voor de veiligheid in het park. Leden van sportverenigingen in de buurt krijgen het advies om 's avonds als het donker is niet door het park te fietsen vanwege verschillende incidenten die hebben plaatsgevonden. Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie/SGP) kondigde aan hierover schriftelijke vragen te stellen. Hij opperde het plaatsen van misschien wel permanente veiligheidscamera's.

Verbeterpunten
Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ordening) gaf aan recht te willen doen aan inspraak en insprekers, ook bij dit plan. Hij beloofde dat omwonenden betrokken worden bij de evaluatie die na een jaar zal plaatsvinden: "Dan komen er altijd verbeterpunten. Daardoor zal het draagvlak breder worden"

 

 

Raad verdeeld over vuurwerkshow met Oud en Nieuw

De gemeente Zwijndrecht gaat samen met de gemeente Dordrecht tijdens Oud en Nieuw een vuurwerkshow op het drierivierenpunt organiseren. Het is de bedoeling dat er vanaf 00.00 uur een professionele vuurwerkshow van ongeveer vijftien minuten is te zien. In 2019 organiseerde de gemeente Dordrecht de show voor het eerst. Vanwege de coronamaatregelen vond het vuurwerk vorig jaar niet plaats, maar voor het komende jaar hebben Dordrecht en Zwijndrecht de handen ineengeslagen. Zwijndrecht levert hieraan een bijdrage van 20.000 euro.

Het college van burgemeester en wethouders ziet de show aan de ene kant als een mooie geste naar inwoners, na een lange periode van corona. Aan de andere kant is de show voor het college ook een experiment in de trend van – door de overheid georganiseerde – vuurwerkshows. Mogelijk kunnen dergelijke shows op termijn een alternatief zijn voor het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Handhaven op illegaal vuurwerk

In de gemeenteraad zijn de meningen verdeeld over de georganiseerde vuurwerkshow. ChristenUnie/SGP, CDA, D66 en PvdA vinden het een prima initiatief. "Dit is een mooie stap naar een nieuwe manier van Oud en Nieuw vieren", aldus Liesbeth van Utrecht (ChristenUnie/SGP). "Wel met vuurwerk, maar met zo min mogelijk overlast voor mens en dier. We zijn blij dat we samen met Dordrecht een mooie, professionele vuurwerkshow gaan organiseren."

ABZ is kritisch over de vuurwerkshow. "Die 20.000 euro kan beter besteed worden aan de handhaving van illegaal vuurwerk. Dagelijks horen we knallen afgaan, waar je rechtop van in bed zit", gaf Fred Loos (ABZ) aan. "Daar heb ik 20.000 euro voor nodig. Niet voor een kwartiertje vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2021/2022."

 

Aantrekkelijk evenement

Evelien van der Linden (ZPP) maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens de show. Ze verwacht dat er meer mensen op afkomen dan op het traditionele vuurwerk met Koningsdag. Burgemeester Hein van der Loo verwacht dat de vuurwerkshow een aantrekkelijk evenement wordt voor mensen, zichtbaar vanaf het Veerplein tot Noordoevers. Hij verwacht geen concentratie van duizenden bezoekers op één plek. De burgemeester staat vierkant achter het uitbannen van illegaal vuurwerk. Van der Loo: "Als er meldingen zijn, dan