Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Freek Hartmeijer (ZPP)

Dit zijn berichten van de politieke partijen 

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

Dit kan zo niet langer doorgaan

Regelmatig zijn er grove vernielingen aangebracht aan verschillende Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP’s) in Zwijndrecht. Deze zijn gecreëerd als plek om elkaar te ontmoeten en op te zoeken.

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik, zodat het voor gebruikers en omwonenden duidelijk is hoe men met deze hangplekken omgaat. Die regels worden meer en meer genegeerd. De JOP’s hebben inmiddels een verkeerde reputatie en worden niet gebruikt in lijn met de gemaakte afspraken, waar mensen liever met een grote boog omheen lopen.

 

Deze vernielingen van inslaan van ruiten tot het stichten van brand zijn niet acceptabel. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat de vernielingen worden gerepareerd en dat het zwerfafval rond deze plekken wordt opgeruimd.

De kosten van deze reparaties worden door alle inwoners opgehoest. Dat kan zo niet doorgaan.  De gebruikers moeten zich realiseren dat door hun gedrag het draagvlak voor de JOP’s afneemt. Als we niet op een respectvolle manier met de JOP’s omgaan, dan resteert de enige uitweg en dat is weghalen. Laten we het niet zo ver laten komen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of www.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail f.loos@zwijndrecht.nl.

 

 

Freek Hartmeijer

Fractievoorzitter ZPP

Het B woord !

 

De ZPP is blij met de ingezette koers , om in samenwerking met woonkracht 10 binnenstedelijk 3100 woningen te bouwen.

Maar dat geeft ook gelijk de grenzen aan van onze ambities want meer ruimte om te bouwen binnen onze gemeentegrenzen is er niet.

Wij gaan ervan uit dat er met deze bouw een doorstroming komt om ook de starters en jonge gezinnen te kunnen voorzien in hun huisvesting.

Tijdens de begroting viel het B woord , ook wij vroegen ons af wat dat betekende .

Waarbij de wethouder aangaf dat als onze ambitie 4900 woningen is in plaats van 3100 woningen we dan moeten gaan kijken naar bouwen in het BUITENGEBIED!

Als ZPP zijn wij tegen het bouwen in het BUITENGEBIED. 

Wilt u met ons in gesprek dan kunt u contact opnemen via : ggf.hartmeijer@zwijndrecht.nl of reageer op facebook gemeente Zwijndrecht