Maatregelen voor aanpak grondwatervervuiling Nederhoven

In een deel van de Zwijndrechtse wijk Nederhoven is het grondwater vervuild met de stof TBA. Er zijn geen gezondheidsrisico's.

Het bedrijf waar de vervuiling vandaan komt, Ashland Nederland BV, gaat de vervuiling wel aanpakken. Inmiddels heeft het bedrijf het saneringsplan hiervoor voorgelegd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Deze houdt, in opdracht van de Provincie die verantwoordelijk is voor de aanpak van de vervuiling, toezicht op de aanpak. Het saneringsplan voldoet aan de eisen en ligt nu ter inzage. De omwonenden zijn eerder dit jaar per brief en tijdens een informatieavond door OZHZ geïnformeerd.  

Op de website van OZHZ leest u meer informatie over de achtergrond van de vervuiling en de voorgestelde maatregelen. Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen aan OZHZ via het contactformulier op de website.