Zwijndrecht benadert gezinnen met afwijzing persoonsgebonden budget jeugdhulp door inkomenstoets

Gemeente Zwijndrecht gaat actief de gezinnen benaderen die op basis van de inkomenstoets geen persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp toegewezen hebben gekregen.

De gezinnen die daarbij geen vervangende zorg hebben gekregen (zogeheten zorg in natura) en die nog steeds zorg nodig hebben, kunnen een nieuwe aanvraag indienen voor een pgb. De inkomenstoets wordt niet meer toegepast. In Zwijndrecht gaat het om 4 gezinnen. Samen met de gezinnen gaan we als gemeente in kaart brengen wat de gevolgen van de afwijzing zijn geweest, zodat we hen een maatwerkoplossing kunnen aanbieden.

Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie met deze strekking aangenomen waarin zij het college van B&W oproept deze acties op te pakken. Het college steunt de motie.

Uitspraak Centrale Raad voor Beroep

Op 9 juni 2021 heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) geoordeeld dat de inkomenstoets niet is toegestaan bij het toekennen van een pgb in het kader van de Jeugdwet. Hiermee komt de CRvB terug op haar uitspraak uit 2019. Op basis van die uitspraak hebben meerdere gemeenten in Nederland de inkomenstoets ingevoerd. Hierbij wordt gekeken of het betreffende gezin voldoende eigen middelen heeft om de hulp te bekostigen. Na de uitspraak van 9 juni hebben we als gemeente aangegeven per direct met de inkomenstoets te stoppen.