Praat met de raad Fred Loos (ABZ) en Gerard Slotema (PvdA)

Dit is een bericht van de politieke partijen

 

Praat met de raad

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

 

Van 250kg restafval, naar 200kg, naar uiteindelijk 50kg

De kosten voor de afvalstoffenheffing zijn een, terecht, veel bekritiseerd item. Immers waar we vroeger alles in één zak of bak weg konden gooien. Hebben we nu bakken in alle kleuren. Hebben we ondergrondse containers, voor glas en voor textiel en schoenen.  Om de recycle bakken voor batterijen en machines niet te vergeten.

Ondanks dit vooraf scheiden hebben we in Zwijndrecht nog ruim 200kg restafval per persoon. Andere gemeenten zitten daarentegen op minder dan 50kg per persoon.

Wat kunnen we doen om richting de 100kg en daarna 50kg te gaan? Kan dit door inwoners die hieraan meewerken een lager tarief te bieden? De notoire niet scheider krijgt dan de rekening.

Mocht U andere ideeën hebben dan zoals wij nu uitwerken het betalen per keer dat je restafval aanbiedt, rekening houdend met ‘bijzondere gevallen’ dan horen wij die graag. Per kilogram, dat zou het mooiste zijn maar zo ver is de techniek nog niet dat dit storingsvrij kan werken.

ABZ zal alleen instemmen met een systeemwijziging als dit leidt tot lagere kosten voor de inwoners.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

 

Gerard Slotema

Fractievoorzitter PvdA

 

Tegen openstelling blauwe brug voor vrachtverkeer

Op 11 mei is er in de gemeenteraad gesproken over het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Een zeer omvangrijk stuk met lange termijn visie met o.a. een extra brug over de Oude Maas en voorrang geven aan lopen en fiets in plaats van de auto.

Er staat ook een zeer discutabel voorstel in om de blauwe brug verder op te stellen voor vrachtverkeer. Als PvdA zijn wij tegen deze maatregel. Het leidt wellicht tot minder luchtverontreiniging op Lindtsedijk en Munnikensteeg (vrachtwagens moeten nu omrijden) maar het leidt tot een toename van vrachtverkeer door het centrum van Zwijndrecht. In een tijd waar vele gemeenten milieuzones inrichten om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen stelt ons College voor om vrachtwagens weer een vrije doorgang te geven. Nog los van de gevolgen voor de verkeersveiligheid kan dit natuurlijk ook leiden tot een toename van het vrachtverkeer naar Groote Lindt, een industrieterrein met een haven en een spoor!

Kortom wij zijn tegen de toename van vrachtverkeer in ons centrum, een stukje omrijden kan een hoop overlast voorkomen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail g.slotema@zwijndrecht.nl