Praat met de raad: Fred Loos (ABZ) en Freek Hartmeijer (ZPP)

Dit zijn berichten van de politieke partijen

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

 

Bibliotheek, nevenvestiging aan de Lunenhof

Onlangs stond heeft de Gemeente een persbericht verstuurd over de aanstaande sluiting van de nevenvestiging van de bibliotheek aan de Lunenhof. Zoals wij vorig jaar al berichten zou een bezuiniging van 10% leiden tot deze sluiting. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie van 1.2 miljoen euro waarop nu jaarlijks 120.000 gekort gaat worden.

De partijen Algemeen Belang Zwijndrecht en de Zwijndrechtse Plus Partij hebben een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend bij het behandelen van de begroting. Met dit voorstel wilden ABZ en ZPP deze bezuiniging halveren en  stelden zij voor dit te compenseren door een verhoging van minder dan 0,5%  van de OZB per woning.  Met een bezuiniging van 5% was het sluiten van de bibliotheek aan de Lunenhof niet nodig geweest omdat de dan resterende 5% elders gevonden zou kunnen worden in de begroting van de bibliotheek. Hiervoor was géén meerderheid in de raad te vinden en stonden ABZ, ZPP met steun van de PVDA, en helaas dus nu ook de gebruikers van de vestiging aan de Lunenhof met lege handen, zij moeten nu naar een uitleenpunt bij Diverz.  

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

 

Freek Hartmeijer

Fractievoorzitter ZPP

Wethouder houdt zich niet aan de regels

De ZPP heeft zich ingezet voor behoud van de parkeerplekken op het Veerplein voor de vaste bewoners. Er was een amendement ingediend om een blauwe zone in te stellen maar de wethouder heeft daar anders over beslist door in de Nieuwstraat betaald parkeren in te voeren. Met als resultaat dat er mogelijk te weinig parkeerplekken zijn of komen voor de vaste bewoners met een vergunning. Om die reden heeft zowel de ZPP als ook ABZ tegen het raadsvoorstel van ruim 2,2 miljoen gestemd. Wij vinden dan ook dat de wethouder zich aan de spelregels moet houden, de raad had een besluit genomen en de wethouder had het amendement moeten uitvoeren.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-maal GGF.Hartmeijer@zwijndrecht.nl