Terugblik raad 29 juni: Energie en coffeeshop

Tijdens de raadsvergadering  van 29 juni werden onder meer de volgende onderwerpen besproken

Samen vol energie op weg


Ons klimaat verandert. We krijgen meer last van droogte, hitte en hevige regenval omdat de aarde opwarmt. De grootste oorzaak hiervan is het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas). Daarom maken we de overstap naar duurzame energiebronnen. We noemen dat de energietransitie. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft vorige week dinsdag 29 juni ingestemd met twee belangrijke stukken inzake de energietransitie.

Allereerst is de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vastgesteld. Hierin staat hoe de regio Drechtsteden gaat bijdragen aan het opwekken van meer duurzame energie. We streven in de Drechtsteden naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

Ten tweede heeft de raad ingestemd met de Transitievisie Warmte 2021. Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte is per wijk onderzocht welke warmteoplossing de laagste totale kosten heeft en op wat voor termijn die te realiseren is. Ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de oplossing en de impact op de openbare ruimte. Voor iedere buurt is een route uitgestippeld met het perspectief voor aardgasvrije warmte en een fasering op hoofdlijnen. Een belangrijke eerste stap voor alle wijken is isoleren van woningen en gebouwen en andere vormen van energie besparen.

Meer weten over de energietransitie? Lees de publieksvriendelijke versies van beide stukken! Kijk hiervoor op www.zwijndrecht.nl/duurzaam

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Raad stemt in met aankoop van gebouw coffeeshop Xpresso

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft dinsdag 29 juni met een ruime meerderheid ingestemd met de aankoop van het gebouw aan het IJsselmeer 27 in Zwijndrecht, waar vroeger coffeeshop Xpresso in was gevestigd. Daarmee koopt de gemeente het pand terug, dat in 2015 was verkocht aan stichting Het Dilemma, de stichting die Xpresso exploiteerde. Met de aankoop van het gebouw is €425.000 gemoeid.

Op basis van het ‘Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021’ is in Zwijndrecht één, niet-commerciële coffeeshop toegestaan. Jarenlang was Xpresso de coffeeshop in de gemeente, maar deze zaak sloot in november 2019 zijn deuren, omdat er geen geldige exploitatievergunning meer was.

“Deze aankoop is noodzakelijk, omdat we een niet-commerciële coffeeshop op die locatie willen”, gaf Evert Jan van de Mheen (CDA) aan. “Andere geschikte plekken liggen niet voor het oprapen. De oude locatie voldeed, de aankoop is een logische stap”, aldus Sabine Schipper (D66).

Alleen de ChristenUnie/SGP stemde niet in met het voorstel. De partij heeft zich altijd uitgesproken tegen een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen. Andries van Gemerden (ChristenUnie/SGP): “We hebben te maken met een falend gedoogbeleid. Daar plukken we lokaal de vruchten van. Wat ons betreft komt er iets anders op deze locatie dan een coffeeshop.”

Locatie

Als het aan de gemeente ligt, komt de nieuwe, niet-commerciële coffeeshop terug in het pand aan het IJsselmeer 27. Kandidaten voor het exploiteren van een coffeeshop mogen eventueel zelf ook een andere, geschikte locatie aandragen, al betwijfelt het college of die plekken er wel zijn. “Een ondernemer kan zelf ook met een locatie komen. Dit college is altijd ontvankelijk voor betere initiatieven dan zij zelf heeft, maar in dit geval acht ik die kans niet groot”, stelde wethouder Tycho Jansen. De inschrijftermijn voor kandidaten die een niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht willen exploiteren, liep tot en met 30 juni 2021,