Plan voor nieuwbouw Van 't Hoffboerderij

De oude boerderij op de hoek van de Lindtsebenedendijk en de Burgemeester van 't Hoffweg wordt herbouwd. In het nieuwe gebouw komt een woonzorgvoorziening met maximaal 24 appartementen. Het gebouw ernaast wordt gesloopt om plaats te maken voor 37 koopwoningen met tuin. Een deel van deze huizen komt op de sportvelden die nu niet meer in gebruik zijn. 

Boksschool Diamond Gym maakt nu nog gebruik van de oude boerderij en verhuist naar een andere plek in Zwijndrecht. Twirlteam Accelerando is inmiddels verhuisd.

Meer informatie over de plannen

Het afgelopen jaar zijn bewoners uit de buurt en anderen geïnformeerd over de plannen. Ook is er veel contact geweest met de historische vereniging en vertegenwoordigers van de buurt.  Meer over de plannen leest u op de projectpagina op onze website en op de website van ABB Bouwgroep, die de woningen gaat bouwen: www.landvanthoff.nl

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149 – 151, locatie 'f Hoff ligt vanaf donderdag 8 juli ter inzage. U vindt het op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.zwijndrecht.nl (ruimtelijke plannen/ontwerpbestemmingsplannen).