Gemeenteraad bespreekt Kadernota

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft afgelopen week geschiedenis geschreven tijdens de bespreking van de Kadernota. Alle amendementen (wijzigingen) en moties (nieuwe voorstellen) die de politieke partijen indienden, zijn unaniem aangenomen. Net als de Kadernota zelf. Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat dit in Zwijndrecht gebeurde.

In het Stadsnieuws van deze week staat een beeldend verslag van deze vergadering met als belangrijkste thema’s communicatie, dienstverlening, snel internet via glasvezel en… heilige huisjes. 

Wat is een Kadernota?

Een Kadernota is een document waarin staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. Voor de gemeenteraad biedt het de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in waar het geld naar toe moet. De Kadernota wordt door het college van burgemeester en wethouders opgesteld, maar raadsleden kunnen
door middel van vragen, wijzigingsvoorstellen (amendementen) en nieuwe voorstellen (moties) flink wat invloed uitoefenen. Bovendien geeft de Kadernota ook een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente.

Wilt u meer weten?

Lees dan deze week onze special in het Stadsnieuws in weekblad De Brug of download de special hieronder. De Kadernota, amendementen en moties leest u terug in de vergaderdocumenten van de gemeenteraad van 13 juli 2021.

Ga naar de Kadernota

Download de special over de Kadernota