Verkiezingen 2021: Help mee op het stembureau!

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig, zodat de verkiezingen goed en veilig kunnen verlopen. We zijn daarom op zoek naar stembureauleden en stemmentellers. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden. Voor het werken op het stembureau ontvangt u een vergoeding.

Vanwege corona zijn er extra stemdagen op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Op die dagen zijn er 4 stembureaus open in de gemeente Zwijndrecht. Op woensdag 17 maart zijn alle 26 stembureaus open. De openingstijden van de stembureaus zijn van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Coronamaatregelen

De inrichting van de stembureaus vindt plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt in dat we bij de inrichting ervoor zorgen dat er altijd 1.5 meter afstand gehouden kan worden, er staan schermen tussen de stembureauleden en de kiezers, en er zijn beschermingsmiddelen aanwezig, zoals mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen.

Wat doet een stembureaulid?

Op elk stembureau zijn 8 stembureauleden aanwezig. Samen bent u verantwoordelijk voor één van de stembureaus in Zwijndrecht. Afhankelijk van uw functie en het tijdstip waarop u begint, heeft u de volgende taken:

 • U zet alles in het stembureau klaar;
 • U controleert de stempas(sen) van de kiezers en geeft het stembiljet uit;
 • U ziet erop toe dat het stemmen volgens de regels verloopt;
 • U zorgt voor het uitvoeren van de extra coronamaatregelen, zoals het schoonmaken van potloden, stemhokjes, tafels, etc.;
 • U ziet erop toe dat kiezers de coronamaatregelen in acht nemen; 
 • Het tellen van de stemmen op woensdag 17 maart na 21.00 uur (op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden de stemmen nog niet geteld); 
 • Er komen per stembureau extra stemmentellers. Deze krijgen van de voorzitter een korte telinstructie.

Stembureaulid worden

Op de dag van de verkiezingen moet een stembureaulid 18 jaar of ouder zijn. Verder is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst, flexibel, enthousiast, representatief, stressbestendig, nauwkeurig én behulpzaam bent. Alle stemburealeden volgen een verplichte digitale training.

Vergoeding

U ontvangt een vergoeding voor uw werk op het stembureau. Deze bedragen geven we door aan de Belastingdienst. Alle genoemde bedragen zijn bruto.

 • Een stembureaulid ontvangt per dag € 175,00. 
 • De voorzitter ontvangt per dag € 200,00.
 • Vergoeding voor het volgen van de verplichte training € 25,00.
 • Vergoeding voor eten en drinken per dag € 25,00.

Stemmentellers 

Op woensdag 17 maart worden de stemmen van 15, 16 en 17 maart om 21.00 uur geteld. De tellers melden zich om 20.30 uur bij de voorzitter van het stembureau en krijgen eerst een korte telinstructie. Tellers ontvangen per uur een bruto vergoeding van € 11,63 exclusief reiskosten en avondtoeslag. Werving van de stemmentellers gaat via een uitzendbureau.

Aanmelden en meer informatie 

We ontvangen uw aanmelding graag vóór 10 februari 2021. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie via email. De benoeming en indeling van de stembureaus ontvangt u medio februari 2021

Aanmelden als stembureaulid

Aanmelden als teller

Heeft u vragen? Stel deze dan per mail aan team-verkiezingen@zwijndrecht.nl. Meer informatie over de verkiezingen in Zwijndrecht vindt u op onze website.