DEAL! is zijn Zwijndrechtse bijdrage waard

De Rekenkamer van Zwijndrecht heeft onderzocht wat de effectiviteit van DEAL! voor de gemeente Zwijndrecht is, en op welke wijze de gemeenteraad daar sturing aan kan geven. De Rekenkamer vindt dat de jaarlijkse bijdrage van € 40.000 van de gemeente Zwijndrecht voor  DEAL! in een goede verhouding staat tot de opbrengst.

Bovendien draagt Zwijndrecht met de jaarlijkse bijdrage verder bij aan de regionale bekostiging van de regionale economie, de Groeiagenda.

Economische ontwikkeling

DEAL! verzorgt de economische acquisitie en de promotie voor de zeven Drechtsteden. Dit gebeurt door nieuwe bedrijven aan te trekken en door de economische ontwikkeling met nieuwe initiatieven te ondersteunen in onze regio. DEAL! heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. DEAL! had een ‘smal’ takenpakket van promotie en acquisitie. Maar DEAL is steeds meer een strategische partner voor de gemeenten geworden, voor de economische ontwikkeling van de regio.

Betrokkenheid

De Rekenkamer vindt dat de betrokkenheid van de gemeenteraad bij DEAL! beperkt is. Als de ontwikkeling van DEAL! zich de komende jaren doorzet, is het de vraag of de huidige positionering als stichting ‘op afstand’ van de gemeenten nog wel het meest passend is.

De gemeenteraad zou zich dan minder druk moeten gaan maken over hoeveel landingen van bedrijven er zijn geweest (in Zwijndrecht en in de regio) en welke rol DEAL! daarbij heeft gespeeld. Zij zou zich dan meer moeten richten op de vraag welke bijdrage DEAL! kan leveren aan de voor de regio gewenste economische versterking, zoals die is beschreven in de regionale Groeiagenda.

Bijdrage 2021

Zwijndrecht heeft nog niet vastgesteld welke bijdrage zij wil leveren aan DEAL! voor 2021 en verder. De Rekenkamer doet een zestal concrete aanbevelingen die gericht zijn op hoe de gemeente Zwijndrecht, en in het bijzonder de gemeenteraad, beter sturing kan geven DEAL!

Het rapport is op 18 februari gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwijndrecht in een openbare oriëntatiebijeenkomst van de raad.