1 op de 3 vrouwen krijgt te maken met geweld

Orange the World doorbreekt de stilte! Wereldwijd krijgt één op de drie meisjes en vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45%. Om hier aandacht voor te vragen heeft de Verenigde Naties de Orange the World campagne in het leven geroepen. Op donderdag 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, is de aftrap van de zestien dagen durende campagne. Ook Zwijndrecht kleurt dit jaar oranje om extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen. “Er is veel schaamte bij vrouwen.”

orange the worldVertrouwensarts Sandra Knijn en maatschappelijk werker Sandra van den Berg werken allebei bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder geweld tegen vrouwen. De meldingen komen meestal van de politie of andere professionals zoals een huisarts of het Sociaal Wijkteam. Een enkele keer trekt een vrouw zelf aan de bel. 

“Het is moeilijk om de cirkel te doorbreken”

Veiligheidsplan

Als een meisje of vrouw uit Zwijndrecht contact opneemt met Veilig Thuis is er een kans dat ze Sandra van den Berg treft. Als lid van het AAO-team (Aware, Ambulante begeleiding en Opvang), voert ze intensieve gesprekken met de vrouwen. “Veel vrouwen weten niet wat er allemaal mogelijk is. Bijvoorbeeld een awaresysteem. Dit is een klein apparaat dat vergelijkbaar is met personenalarmering bij ouderen. Als een vrouw in een onveilige situatie terecht komt, kan ze met een druk op de knop de politie inschakelen. Bij stalking zetten we dit regelmatig in. Daarnaast kunnen we een aanmelding doen voor ambulante begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag stellen de vrouwen samen met een hulpverlener een veiligheidsplan op. Is er sprake van een crisissituatie, dan kunnen we opvang bieden. Als het nodig is ook aan het andere eind van het land.” 

Stilte voor de storm

Hoe het staat met vrouwengeweld in Zwijndrecht? Dat is moeilijk te zeggen, ook omdat er nog heel veel niet gemeld wordt. Er is wel een overzicht van het aantal meldingen voor opvang van vrouwen uit Zwijndrecht: in 2019 waren dat er 27, in 2020 24 en in 2021 tot nu toe 10. Het jaar is nog niet voorbij. “De ervaring heeft ons geleerd dat dit stilte voor de storm is. De meeste vragen voor opvang komen in de wintermaanden als het kouder is en mensen binnen dicht op elkaar zitten. Op het moment dat wij een melding krijgen, zit het vaak al langdurig niet goed in een relatie.” 

Deel je verhaal

“Het is moeilijk om de cirkel te doorbreken. Sommige vrouwen zijn financieel afhankelijk, hebben geen sociaal netwerk, huisvesting is lastig en als er kinderen zijn, heeft het uiteraard ook grote gevolgen voor hen. Er is bovendien veel schaamte waardoor de vrouwen niet gauw om hulp vragen.” Toch adviseert Sandra Knijn vrouwen om dat nu juist wel te doen. “Neem iemand in vertrouwen. Een vriendin of buurvrouw, je huisarts of maak een afspraak met het Sociaal Wijkteam.” “Bellen naar Veilig Thuis kan ook”, vult Sandra van den Berg aan. “We hebben bovendien een anonieme chatfunctie op onze website waar je je verhaal laagdrempelig kunt doen.” Uiteindelijk zijn de vrouwen vaak blij als ze de stap hebben gezet om voor zichzelf op te komen, ervaren ze bij Veilig Thuis. Ook als het om politiemeldingen gaat waarbij zowel mannen als vrouwen in eerste instantie niet erg gelukkig zijn met de aandacht van het meldpunt. Maar uiteindelijk is niemand blij met spanningen in een relatie. Hoe je kunt herkennen of vrouwen te maken hebben met geweld thuis? “Fysiek letsel is natuurlijk duidelijk, maar deze vrouwen zijn vaak geïsoleerd geraakt en gesloten. Het kan helpen om juist dan door te vragen. Maar het blijft lastig en alleen al daarom is het goed dat vrouwengeweld met Orange the World extra in the picture komt.” 

Maak jij je zorgen om jezelf of iemand anders?

Neem dan contact op met Veilig Thuis 0800 2000 (gratis) of het Vivera Sociaal Wijkteam via 078 770 8181 of info@stzwijndrecht.nl 

www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl