Raadscarrousels 31 augustus over o.a. Jeugdparticipatie en Tiny Houses

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

Dinsdag 31 augustus vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen van de gemeenteraad over onder meer jeugdparticipatie en Tiny Houses. De vergaderingen zijn live te volgen via onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Jeugdparticipatie

Met het jeugdparticipatiebeleid wil de gemeente invulling geven aan jeugdparticipatie in de gemeente Zwijndrecht, waarbij kinderen vanaf ongeveer 9 jaar tot en met inmiddels stemgerechtigde jongeren worden betrokken bij lokaal beleid.  Vanwege de wijde leeftijdspanne is het voorstel drieledig. Er is in 2020 gestart met een pilot kinderburgemeester- en kinderambassadeurstraject. De ervaringen zijn positief dus wil de gemeente hier mee doorgaan. Voor middelbare scholieren wil de gemeente een platform creëren met zowel structurele bijeenkomsten als incidentele losse activiteiten. De jongeren worden actief betrokken bij actuele onderwerpen en er is ruimte om zelf onderwerpen aan te kaarten. Voor 16+ kan er een traject ontwikkeld worden in samenspraak met de griffie en de raad om jongeren politiek bewustzijn bij te brengen en daarmee politiek actief te krijgen.

(Foto: proefopstelling Tiny House bij watertoren in 2018)

 

Tiny Houses

In het raadsprogramma 2018-2022 is de wens voor Tiny Houses opgenomen. Hiervoor zijn ontwikkelkaders opgesteld en was afgesproken dat de gemeenten een faciliteren rol op zich zou rol. Er zijn de afgelopen jaren ruim zestig (aan)vragen van belangstellenden gekomen. Belangstellenden blijken onvoldoende daadkrachtig om een mogelijke geschikte locatie aan te dragen. Ook wordt een actieve rol van de gemeente verwacht. De gemeente wil nu een meer proactieve rol pakken. Een actievere rol kan leiden tot meer vaart en het aanbieden van een geschikte ontwikkellocatie. Hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig van € 50.000.

 

Agenda

Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.15 uur: Vaststellen Jongerenparticipatiebeleid Zwijndrecht

20.20 - 20.55 uur: Aanvulling integraal Huisvestingsplan Onderwijs

21.00 – 21.35 uur: Beweging in openbare ruimte

21.40 – 22.30 uur: Bestuursopdracht startonderzoek naar ontwikkellocaties voor Tiny Houses

(max uitloop naar 22:45 uur)

 

Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.15 uur: Vaststelling 1e herziening Walburg locatie Benelux

20.20 – 20.55 uur: Vaststelling APV Zwijndrecht 2021

21.00 – 21.35 uur: Grondexploitatie van ´t Hoff locatie (inspreken niet meer mogelijk)

21.40 - 22.30 uur: Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) (inspreken niet meer mogelijk)

(max uitloop naar 22:45 uur)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering volgen

Inspreken kan vanuit huis bij de carrousels (maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor de vergadering bij  griffie@zwijndrecht.nl.

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

  • de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;
  • de actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderstukken;
  • zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.