Praat met de raad: Liesbeth van Utrecht (ChristenUnie) en Fred Loos (ABZ)

Nieuwsberichten van de politieke partijen

 

Praat met de raad

 

Fred Loos

Fractievoorzitter ABZ

 

Is dit teveel gevraagd?

 

In de laatste raadsvergadering is er gesproken over het te behalen niveau van de Nederlandse taal door inburgeraars. Omdat wij van mening zijn dat het niet goed beheersen van onze taal tot problemen leidt willen wij de inburgeraars opgeleid hebben op het B1 niveau. In het raadsvoorstel, gebaseerd op de wet, staat “liefst niveau B1”.   De andere partijen met uitzondering van de PVDA waren het niet met ons eens. Samen met de PVDA willen wij een hogere ambitie opgenomen zien in ons beleid en niet “liefst niveau B1”.

Taalniveau B1 zal velen van u weinig zeggen. Mensen die taalniveau B1 beheersen worden zelfstandige gebruikers genoemd en kunnen een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving. Verder kunnen deze personen met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijks leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken.

 Zoals gezegd vinden wij dit een meer dan redelijk vereiste als je in Nederland wil komen wonen, werken en wil deelnemen aan onze samenleving.

 Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, www.facebook.com/abzwijndrecht/

via e-mail f.loos@zwijndrecht.nl.

 

 

———————————————————————————-

Liesbeth van Utrecht

Raadslid ChristenUnie-SGP

 

Nieuwe wet inburgering

Het kabinet gaat het inburgeringsstelsel veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Zij krijgen een inburgering op maat aan de hand van een brede intake. De gemeenten begeleiden straks ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf.

Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Er komen 3 leerroutes:

• B1 route; inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Daarmee begrijpen zij teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan.

• Onderwijsroute voor jongeren. Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma

• Zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet haalbaar zijn.

 

De ChristenUnie-SGP is blij met deze nieuwe wet. Hiermee wordt maatwerk geleverd aan mensen in een kwetsbare positie.

We hebben er vertrouwen in dat het college deze taak goed kan uitvoeren, maar we zullen het proces nauwlettend blijven volgen, omdat wij oog hebben voor hen die soms over het hoofd dreigen te worden gezien.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail L.van.Utrecht@zwijndrecht.nl