Praat met de raad: Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie SGP) en Fred Loos ABZ)

Berichten uit de politieke partijen

Praat met de raad

 

Fred Loos 

Fractievoorzitter ABZ

Bouwen, bouwen, bouwen maar voor wie?

In Zwijndrecht staan inmiddels bouwplannen op de agenda maar voor wie bouwen we op welke plek. Als het aan ABZ ligt dan bouwen we voor iedereen in een mix waarbij ook de doorstroming op gang gebracht wordt. Zodat er voor iedereen jong & oud, starter of doorstarter naast nieuwe ook bestaande woningen beschikbaar komen.

Om dit te doen is bedacht dat we op de mooiste plekken voor de happy few moeten bouwen. Die verlaten dan hun woning die beschikbaar komt voor mensen met een kleinere beurs. Plannen waar ook wij deels mee ingestemd hebben, maar de twijfel slaat toe.

Werkt dit nu? Hoeveel inwoners hebben er nu gekozen om te verhuizen naar het voormalige Euryza terrein? Een vraag die wij uitgezet hebben die nog niet beantwoord is. Wij vermoeden dat wat bedoeling is “de doorstroming binnen Zwijndrecht” hierdoor niet op gang komt. Waardoor we ons bedachte plan niet halen. Wij daardoor geen ruimte creëren voor starters en doorstarters.

ABZ wil heel graag dat in elk bouwplan ruimte is voor iedereen en niet voor alleen voor de mensen met de gevulde portemonnee die ook nog eens van “buiten” komen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of  www.facebook.com/abzwijndrecht/
of mail f.loos@zwijndrecht.nl.
 

 

Jacob van der Duijn Schouten

Raadslid ChristenUnie-SGP

 

Het water staat ons niet aan de lippen, maar er moet wel wat gebeuren!

Vorig jaar is door extreme regenbuien bij herhaling grote overlast ontstaan. Meerdere gezinnen hebben daardoor zelfs tot drie keer toe wateroverlast in huis gehad. In Zwijndrecht bleken een aantal straten en buurten zeer kwetsbaar.

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de  thema’s ‘wateroverlast’ en ‘klimaatverandering’.  Wat is en wordt er gedaan om Zwijndrecht beter te beschermen tegen extremere weersomstandigheden?
Allereerst voor de straten en buurten die vorig jaar het meest kwetsbaar bleken te zijn. Maar de ChristenUnie-SGP zal zich voor alle wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam blijven inzetten voor een betere weerbaarheid tegen hevigere regenbuien.

13 april bespraken we het evaluatierapport ‘Wateroverlast” tijdens de oriëntatieavond van de raad. Dit mag geen eenmalige exercitie zijn, maar een continu proces. Het is niet mogelijk om alle wateroverlast te voorkomen. Het leed kan wel aanzienlijk worden verminderd. Kennis delen en samenwerken is hierbij cruciaal. Juist gezamenlijk behalen we het beste resultaat.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail

j.van.der.duijn.schouten@zwijndrecht.nl