Praat met de raad: Evelien van der Linden (ZPP) en Robert Kreukniet (VVD)

Berichten van de politieke partijen 

 

Evelien van der Linden

Raadslid ZPP

Verkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn in Nederland de verkiezingen voor de gemeenteraad van circa 335 gemeenten. Een belangrijke dag voor bewoners om te bepalen wie namens hen onder meer kijkt naar de woonomgeving. Moeten er meer koop- of huurwoningen komen? Of is er genoeg groen in de gemeente en werk? Wanneer heeft iemand recht op een bijstandsuitkering? Hoe zit het met jeugdzorg, de lichte langdurige zorg of begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar een passende baan? Dat zijn niet zomaar zaken. Maar zaken waar uw gekozen vertegenwoordiger over beslist. Waar welke partij voor staat is verschillend. Maar alle partijen zijn op zoek naar enthousiaste mensen die op de kieslijst willen staan om een steentje bij te dragen aan een fijne, gezonde en veilige gemeente om in te wonen. Ben je benieuwd wat het raadswerk inhoudt? Schuif eens aan bij een  fractieoverleg!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht, E.vander.Linden@zwijndrecht.nl

 

Robert Kreukniet

Fractievoorzitter VVD

Woonzorgvoorziening Heerjansdam

Dinsdag 30 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging voor het bestemmingsplan waarmee het mogelijk wordt om door een verbouwing en uitbreiding van het voormalig gemeentehuis van Heerjansdam 19 zorgwoningen te realiseren. In de Brug van vorige week stond een halve pagina groot verhaal dat de wethouder voor deze wijziging brede steun kreeg. Alleen de VVD en ZPP stemde tegen. En terecht wat de VVD betreft. Zoals ondergetekende ook bij de raadsbehandeling heeft aangegeven hebben we oog voor de wens tot het ontwikkelen van het voormalig gemeentehuis. Een woonzorgvoorziening in Heerjansdam is naar onze mening zeker een goede ontwikkeling. Alleen als in een project aan alle kanten de grenzen van de mogelijkheden worden opgezocht is wat de VVD betreft de maatschappelijke balans voor de omgeving weg. Hoe kan er worden ingestemd met een beperking tot maximaal 2 uur zon op het huis van een omwonende? Hoe kan er worden ingestemd met het feit de een omwonende niet eens met een aanhanger bij de woning kan komen? En zo zijn er nog vele punten te noemen waar de grenzen van het toelaatbare wordt opgezocht. Wij zeggen niet doen. Maar goed de democratie heeft gesproken en we zullen het uiteindelijke resultaat met veel belangstelling beoordelen.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail naar R.Kreukniet@zwijndrecht.nl