Omgevingsvergunningen 8 september tot en met 15 september 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 8 september tot en met 15 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk nabij nr. 14 ZDT (2022-162): het realiseren van een horecagelegenheid 8-9-2022
Prinses Margrietstraat 34 (2022-163): het verwijderen van een draagmuur 9-9-2022
Roerdompstraat 5 (2022-164-U): het brandveilig gebruiken van de tijdelijke huisvesting 7-9-2022
Kort Ambachtlaan 97 (2022-165): het plaatsen van Jumbo handelsreclame 9-9-2022
Roerdompstraat 5 (2022-166): het bouwen van een tijdelijke huisvesting middels modulaire bouw 7-9-2022
Willem Ruysplein 6 (2022-167): het uitbreiden van het terras 6-9-2022
Biesbos 6 (2022-168): het wijzigen van de gevelkozijnen en het plaatsen van reclame 2-9-2022
Londenseplein 11 (2022-171): het plaatsen van een dakserre 6-9-2022
Duivenvoorde 211B (2022-172): het wijzigen van de indeling van de functie gemengd naar 5 woningen 13-9-2022
Geraniumstraat 2 (2022-173): het plaatsen van een dakopbouw 13-9-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 8 september tot en met 15 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 8 september tot en met 15 september 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Lindtsedijk ong. ZDT (2022-096): het bouwen van kantoorlofts 14-9-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.