Omgevingsvergunningen 14 april tot en met 21 april 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 14 april tot en met 21 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Patrijsstraat 15 (2022-067): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-4-2022
Admiraal Trompstraat 87 (2022-068): het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning 12-4-2022
Kort Ambachtlaan 99 (2022-069): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van een lunchroom met terras 12-4-2022
Rotterdamseweg 86 (2022-071): het verplaatsen van de uitrit 13-4-2022
Ds. J.A. Visserstraat 35 HJD (2022-072): het verhogen van de gehele kap van de woning 13-4-2022
Molenvliet 1 (2022-073): het aanpassen van de gevels en de indeling en het uitbreiden van het bedrijfspand 15-4-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 14 april tot en met 21 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Wiekslag 8 HJD (2022-006): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-4-2022
Nijverheidsstraat 34 HJD (2022-009): het vervangen van de erfafscheiding 12-4-2022
Reigerstraat 23 (2022-022): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-4-2022
Reigerstraat 29 (2022-045): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 21-4-2022
Christiaan Huygensstraat 1 (2022-066): het kappen van een Berk en een Spar 21-4-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 14 april tot en met 21 april 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units, het aanleggen van twee uitritten, een dam en een weg 14-4-2022
Duivenvoorde 2-4 (2022-026): het bouwen van de school De Twee Wieken en het plaatsen van een erfafscheiding 14-4-2022=
Nabij Plantageweg (2022-029): het kappen van 20 bomen nabij op- en afrit A16 19-4-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.