Omgevingsvergunningen 9 juni tot en met 16 juni 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 9 juni tot en met 16 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Van Oldenbarneveltlaan 24 (2022-101): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 10-6-2022
Jeroen Boschlaan 26 (2022-102): het kappen van 13 bomen op de begraafplaats (herplant 16 bomen)
Lindtsedijk 81 HJD (2021-103): het vervangen van de bestaande woning door nieuwbouw 10-6-2022
Rotterdamseweg 185 (2022-104): het kappen van een Conifeer 13-6-2022
Burgemeester de Bruïnelaan 113 (2022-105): het vervangen van dakpannen door een andere kleur 13-6-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 9 juni tot en met 16 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develsingel 5 (2021-268-T): het tijdelijk (2 jaar) plaatsen van 6 noodlokalen 14-6-2022
Hofwijk 4 (2021-298): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-6-2022
t.o. Sumatralaan 63 (2022-046-T): het tijdelijk (5 jaar) plaatsen van een warmtecontainer (TWC) t.b.v. warmtelevering aan het warmtenet 13-6-2022
Stationsweg 29-31 (2022-047): het splitsen van het pand 13-6-2022
Assumburg 4 (2022-050): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-6-2022
Uranusstraat 2E (2022-052): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 14-6-2022
Aalbersestraat 113 (2022-075): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-6-2022
Duinbeek 29 (2022-087): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 14-6-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 9 juni tot en met 16 juni 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Beneluxlaan 5 (kadastraal sectie A, nr. 5556) (2022-077): het veranderen van de bestaande uitrit 16-6-2022
Beneluxlaan 5 (kadastraal sectie A, nr. 5556) (2022-078): het kappen van 6 bomen 16-6-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.