Omgevingsvergunningen 9 december tot en met 16 december 2021

Ingediende aanvragen 

In de periode van 2 december tot en met 9 december 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst): 

Ds. J.A. Visserstraat 45 HJD (2021-297): het kappen van een kastanjeboom 1-12-2021
Hofwijk 4 (2021-298): het plaatsen van een dakkapel 1-12-2021
Duivenvoorde 2 (2021-299): het kappen van 1 boom en verplanten van 2 bomen 1-12-2021
Lauwers 46 (2021-300): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een schuifpui 1-12-2021
Oude Stationsweg 7B (2021-301): het plaatsen van een groentekas 2-12-2021
Kort-Ambachtlaan 117 (2021-302): het plaatsen van reclame en veranderen van kozijnen 3-12-2021
Rotterdamseweg 202 (2021-303): het wijzigen van de gevel 3-12-2021
Lievershil 24 (2021-304): het kappen van een kastanjeboom 5-12-2021
Beneluxlaan ong. (2021-305): het bouwen van 49 appartementen 3-12-2021
Tussen sportvelden en A16 (2021-306): het kappen van 1 grauwe abeel 6-12-2021
Verleunstraat 40 (2021-308): het realiseren van een nokverhoging/dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 6-12-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure 

In de periode van 2 december tot en met 9 december 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 31A HJD (2021-188): het plaatsen van een hekwerk met toegangspoort 9-12-2021
Dorpsstraat 78A, 78B, 80A, 80B HJD (2021-201): het bouwen van 4 woningen en aanleggen van 3 uitritten 8-12-2021
Grutter 2 (2021-229): het kappen van een berk 6-12-2021
Antoni van Leeuwenhoekstraat 35 (2021-246): het bouwen van een aanbouw 6-12-2021
Dorpsstraat 209 HJD (2021-247): het vervangen en uitbreiden van de huidige schuur naast de woning 3-12-2021
Merwedeweg 12A (2021-250): het aanleggen van 3 uitritten 6-12-2021
Onderdijkserijweg 244 (2021-254): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-12-2021
Klaproosstraat 8 (2021-256): het verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en eetkamer 3-12-2021
Hellenburg 8 (2021-262): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 6-12-2021
Burg. De Bruïnelaan 1 (2021-276): het kappen van 5 coniferen en 1 sierkers 6-12-2021
Kadastraal B 5995 (Euryza ong.) (2021-287): het aanleggen van een tijdelijke (5 jaar) bouwuitrit 6-12-2021
Ds. J.A. Visserstraat 45 HJD (2021-297): het kappen van een kastanjeboom 6-12-2021
Lievershil 24 (2021-304): het kappen van een kastanjeboom 8-12-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Door of namens burgemeester en wethouders is in de periode van 2 december tot en met 9 december 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Kort-Ambachtlaan ong. (2021-251): het kappen van 1 els en het verplanten van 1 valse christusdoorn 8-12-2021

Bezwaar maken en informatie

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie. Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.