Omgevingsvergunningen 8 mei tot en met 16 mei 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 8 mei tot en met 16 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Berlijnseplein 11 (Z2024-00000224): het aanleggen van een laagspanningskabel t.b.v. een laadpaal 8-5-2024
Daltonstraat 43 (Z2024-00000227): het doorbreken van de muur 14-5-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 8 mei tot en met 16 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Lindelaan 145 (Z2023-00000504): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 16-5-2024
Oude-Stationsweg 7B (Z2024-00000165): het plaatsen van een tuinhuisje/blokhut (tuinnr. 102) 16-5-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 8 mei tot en met 16 mei 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 111 HJD (Z2024-00000150): het uitbouwen van de woning 15-5-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.