Omgevingsvergunningen 7 september tot en met 14 september 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 7 september tot en met 14 september 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Christiaan Huygensstraat 1 (Z2023-00000326): het verplaatsen van de garage en het aanleggen van een nieuwe uitrit 7-9-2023
Escherstraat 2 (Z2023-00000327): het herbouwen van de garage en het realiseren van een aanbouw aan de garage 9-9-2023
Wittensteen 15 (Z2023-00000329): het aanleggen van een uitrit 11-9-2023
Industrieweg 15 HJD (Z2023-00000330): het plaatsen van camerabewaking 11-9-2023
Emmastraat en Anna Paulownastraat ong. (Z2023-00000332): het kappen van 2 bomen 12-9-2023
Houtkopersstraat 6 (Z2023-00000333): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit 12-9-2023
Titia Gorterstraat 8 (Z2023-00000334): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 12-9-2023
Reigerstraat 7 (Z2023-00000336): het aanleggen van een uitrit 13-9-2023
Dr. Lelystraat 10 (Z2023-00000338): het plaatsen van een blokhut 13-9-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 7 september tot en met 14 september 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Meubelmaker 29 (Z2023-00000231): het aanleggen van een uitrit 13-9-2023
Langeweg 336 (Z2023-00000264): het renoveren van de BWD 20 locatie 13-9-2023
Zoutverkopersstraat 1 (Z2023-00000271): het plaatsen van terrasschermen, een pergola en een afdak 14-9-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 september tot en met 14 september 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Heer Janstraat ong. HJD (Z2023-00000258): het bouwen van 18 woningen 11-9-2023
Langeweg 336 (Z2023-00000264): het renoveren van de BWD 20 locatie 11-9-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.