Omgevingsvergunningen 7 maart tot en met 14 maart 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 7 maart tot en met 14 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

T.h.v. Kijfhoek/Langeweg ong. (Z2024-00000117): het aanleggen van een zonnepark 12-3-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 7 maart tot en met 14 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Nijverheidsstraat 11 HJD (Z2023-00000363): het bouwen van een aanbouw 14-3-2024
Anna Paulownastraat 11 (Z2023-00000412): het verbouwen van de bedrijfshal en kantoor 14-3-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.