Omgevingsvergunningen 7 juli tot en met 14 juli 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 7 juli tot en met 14 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Patrijsstraat 1A (2022-121): het bouwen van een aanbouw 6-7-2022
Klaproosstraat 8 (2022-122): het plaatsen van een houten berging in de voortuin 6-7-2022
Lindeweg 16 HJD (2022-124): het kappen van 34 Populieren 10-7-2022
Wiekslag 13 HJD (2022-125): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 11-7-2022
Moerbeidreef 24 HJD (2022-126): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-7-2022
Noorderdiep 37 (2022-127): het vervangen van een kozijn in de voorgevel 13-7-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 7 juli tot en met 14 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Duivenvoorde 2-4 (2022-026): het bouwen van de school De Twee Wieken en het plaatsen van een erfafscheiding 14-7-2022
Willem de Goedeweg 5 (2022-064): het kappen van 2 bomen 13-7-2022
Admiraal Trompstraat 87 (2022-068): het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning 11-7-2022
Kort Ambachtlaan 99 (2022-069): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van een lunchroom met terras 11-7-2022
Beneluxlaan nabij 5 (kadastraal sectie A, nr. 5556) (2022-077): het veranderen van de bestaande uitrit 13-7-2022
Laan van Nederhoven 112 (2022-094): het kappen van een Berk in de voortuin 13-7-2022
Lindtsebenedendijk 149 en 151 (2022-095): het kappen van 237 stuks bomen 14-7-2022
Rotterdamseweg 185 (2022-104): het kappen van een Conifeer 13-7-2022

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 juli tot en met 14 juli 2022 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Rotterdamseweg 54 (2022-100): het aanleggen van een uitrit 13-7-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.