Omgevingsvergunningen 7 april tot en met 14 april 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 7 april tot en met 14 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Ringdijk t.h.v. 384 (2022-065): het aanleggen van een weg 7-4-2022
Christiaan Huygensstraat 1 (2022-066): het kappen van een Berk en een Spar 7-4-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 7 april tot en met 14 april 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 34 HJD (2021-291): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 14-4-2022
Molenweg 37 HJD (2022-037): het kappen van 2 iepen 11-4-2022
Oude Stationsweg 7B (2022-040): het plaatsen van een tuinhuis/blokhut (tuin 23) 14-4-2022

Ingetrokken vergunning
In de periode van 7 april tot en met 14 april 2022 isde volgende omgevingsvergunning ingetrokken (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 34 (2020-127): het wijzigen van de aanbouw aan de achterzijde van de woning 14-4-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 7 april tot en met 14 april 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Voltastraat ong. (2021-277): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units, het aanleggen van twee uitritten, een dam en een weg 14-4-2022
Duivenvoorde 2-4 (2022-026): het bouwen van de school De Twee Wieken en het plaatsen van een erfafscheiding 14-4-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.