Omgevingsvergunningen 6 april tot en met 13 april 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 6 april tot en met 13 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

In de omgeving van Industrieweg 16A en Grondzeiler HJD (Z2023-00000108): het kappen van 53 bomen t.b.v. bouplan Industrieweg 16A, HJD 06-04-2023
IJsvogelplein 41 (Z2023-00000112): het vervangen van een persleiding gemaal 12-04-2023
Mechelsestraat 5 (Z2023-00000113): het maken van een dakopbouw op de garage 12-04-2023
Europaweg 79 (Z2023-00000114): het aanpassen van ramen, kozijnen, gevels en dak t.b.v. verduurzaming 13-04-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 6 april tot en met 13 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Luiksesingel 3 (2023-003) het isoleren van de buitengevels 11-04-2023
Van Oldenbarneveltlaan 24 (2023-006) het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 13-04-2023
Tooropstraat 6 (Z2023-00000039) het maken van een dakkapel 11-04-2023
Händelstraat 13 (Z2023-00000050): het kappen van een Cedrus Libani 12-04-2023
Laan van Nederhoven 56 (Z2023-00000072): het kappen van een Prunus cerasifera in de achtertuin 12-04-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 6 april tot en met 13 april 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Roerdompstraat 3-5 (2022-266) het realiseren van een nieuwbouw en verbouw van IKC De Brink 07-04-2023
Lindtsedijk 120 (2022-268) het maken van een aanbouw en het verbouwen van het pand bij Van Leeuwen Buizen (t.b.v. Experience Center) 12-04-2023
Akeleilaan 5 (Z2023-00000032): het verbouwen van de woning 12-04-2023
Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000048): het plaatsen van een tuinkas, tuin nr. 22 13-04-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.