Omgevingsvergunningen 5 januari tot en met 12 januari 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 5 januari tot en met 12 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Van Oldenbarneveltlaan 24 (2023-006): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 6-1-2023
De Waele 1 (2023-007): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 8-1-2023
Westerwijk 3 (2023-008): het maken van een aanbouw op de begane grond 8-1-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 5 januari tot en met 12 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Prinses Margrietstraat 34 (2022-163): het verwijderen van een draagmuur (tussen woonkamer en keuken) in de woning 9-1-2023
Molenweg 33A HJD (2022-183): het realiseren van 1 vrijstaande woning 10-1-2023
Houtkopersstraat 8A en 8B (2022-197): splitsen van een bedrijfspand en wijzigen van de voorgevel 9-1-2023
Krammer 12 (2022-226): het bouwen van een aanbouw (vergunningsvrij) en het maken van een terras 9-1-2023
Rosstraat 218 (2022-238): het realiseren van een uitrit naar de zij erf van de woning 10-1-2023
Volkerak 4 (2022-241): het plaatsen van een kunststof kozijnen aan de voorgevel en het plaatsen van ramen 9-1-2023
Roerdompstraat 5 (2022-250): het verplaatsen van 1 Plataan 10-1-2023
Rozenlaan 12 HJD (2022-259): het kappen van 2 Chamaecyparissen en 1 Laburnum 11-1-2023
Parklaan 7 (2022-262): het kappen van 1 Grijze Els, 1 Katsura, 2 Witte Abelen, 4 Noorse Esdoorns, 15 Gewone Elzen, 3 Zwarte Elzen, 3 Zoete Kers bomen, 2 Canadese Populieren, 4 Walnoot bomen, 2 Appel Cultivars, 1 Zilver Esdoorn, 2 Ruwe Berken, 7 Zomer Eiken, 1 Eenstijlige Meidoorn, 1 Sierkers, 1 Zuilbeuk, 1 Bol Acacia, 6 Venijnbomen, 1 Gewone Vogelkers, 1 Fijnspar, 1 Anna Paulownaboom, 1 Gewone Paardenkastanje en 1 Valse Acacia 5-1-2023
Buizerdstraat t.h.v. Fruiteniersstraat (2022-263): het kappen van 1 Els en 2 Populieren 11-1-2023
t.h.v. Voltastraat en Pascalstraat (2022-265): het kappen van 6 Essen, 2 Fladderiepen, 4 Acacia's, 1 Vogelkers en 3 Esdoorns 5-1-2023
Roosstraat 202 (2023-002): het maken van een uitrit 12-1-2023

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 januari tot en met 12 januari 2023 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Middellijn 3 (2022-194): het plaatsen van een losstaande portocabin 6-1-2023
Middellijn 3 (2022-198): het aanleggen van een speel en fitnesterrein 6-1-2023
Lindelaan 76 (2022-235): het maken van een inrit naast de woning 9-1-2023
Rozenlaan 12 HJD (2022-259): het realiseren van een uitrit 11-1-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 5 januari tot en met 12 januari 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Houtkpersstraat 8A en 8B (2022-197): het splitsen van een bedrijfspand en wijzigen van de voorgevel 9-1-2023
Appelgaard 1 HJD (2022-218): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 6-1-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.