Omgevingsvergunningen 4 mei tot en met 11 mei 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 4 mei tot en met 11 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Kapitein Dekkerflat, Horsmanflat, Luidingaflat, Rietbergenflat en Stamperiusflat (Z2023-00000143): onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan de vijf Kapiteinflats in Zwijndrecht 4-5-2023
Prinses Margrietstraat 2 (Z2023-00000145): het maken van een aanbouw aan de zijgevel 9-5-2023
Akeleilaan 77 (Z2023-00000146): het realiseren van een dakkapel aan de achterzijde en twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning 9-5-2023
Marsdiep 9 (Z2023-00000150): het plaatsen van een warmtepomp met ombouw 11-5-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 4 mei tot en met 11 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Patrijsstraat 1A (2022-121): het bouwen van een aanbouw 4-5-2023
Molenweg 25A HJD (Z2023-00000026): het aanbrengen van een lift en het maken van een dakterras 5-5-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 4 mei tot en met 11 mei 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Oudeland 33 (Z2023-00000071): het plaatsen van een overkapping in de voortuin 2-5-2023
Rotterdamseweg 183 (Z2023-00000083): het maken van een inrit op het voorerf 5-5-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.