Omgevingsvergunningen 4 januari tot en met 11 januari 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 4 januari tot en met 11 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Marchantstraat en Nolensstraat (Z2023-00000511): het slopen van 44 woningen en het realiseren van ca. 38-42 woningen 28-12-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 4 januari tot en met 11 januari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Veerweg 10 (Z2023-00000047): het maken van een pergola en uitbreiden bestaand terras 11-1-2024
Burgemeester de Bruïnelaan 129 (Z2023-00000396): het vervangen van het balkonhek 5-1-2024
Duivenvoorde 2-4 (Z2023-00000441): het wijzigen van de gevelklok en toevoegen naamsaanduiding op de gevel 11-1-2024
Burgemeester Doumaweg, Tollenstraat, Jan Campertstraat en Dr. Boutensstraat (Z2023-00000456): het kappen van 19 stuks diverse soorten bomen 9-1-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 4 januari tot en met 11 januari 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 284 (Z2023-00000431): het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde 11-1-2024
Winkelhaak 11 (Z2023-00000438): het realiseren van overdekte padelbanen 11-1-2024
Laan van Nederhoven 30 (Z2023-00000446): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 11-1-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.