Omgevingsvergunningen 3 november tot en met 10 november 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 3 november tot en met 10 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Rotterdamseweg 106 (2022-225): het kappen van 1 Cypres 2-11-2022
Krammer 12 (2022-226): het bouwen van een aanbouw en het maken van een terras 8-11-2022
Develsingel 11 (2022-227): het plaatsen van een technisch gebouw 4-11-2022
Willy Sluiterweg 1 (2022-229): het maken van een inrit in de voortuin 8-11-2022
Lindtsebenedendijk 149A, 149B en 151 (2022-230): het maken van een tijdelijke inrit voor de periode van 1 jaar 9-11-2022
Scheepmakersstraat 3 en 5 (2022-231): het wijzigen van de gevel door het plaatsen van sandwichpanelen 9-11-2022
Prins Bernhardstraat 1 HJD (2022-232): het kappen van 19 bomen 9-11-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 3 november tot en met 10 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Lindtsedijk 81 HJD (2022-103): het vervangen van de bestaande woning door nieuwbouw 3-11-2022
De Werf 101 (2022-196): het plaatsen van balkonbeglazing 3-11-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 3 november tot en met 10 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Geraniumstraat 2 (2022-173): het plaatsen van een dakopbouw 3-11-2022
Moermond 55 (2022-178): het plaatsen van een tijdelijke huisvesting van OBS de Twee Wieken 8-11-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.