Omgevingsvergunningen 31 augustus tot en met 7 september 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 31 augustus tot en met 7 september 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Vlaamsestraat 32 (Z2023-00000316): het plaatsen van een houten overkapping aan de zijkant van een hoekhuis 30-8-2023
Mahlerstraat 9 (Z2023-00000318): het vervangen van de houten kozijnen voor kunststof kozijnen 1-9-2023
Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000321): het bouwen van een tuinhuis op terrein volkstuin, tuinnummer 44A 4-9-2023
Troelstraplein 1 (Z2023-00000323): het legaliseren van een sportschool 6-9-2023
Bootjessteeg, Dr. Plesmanstraat, Van Weerden Poelstraat, Van Maasdijkstraat, Van Meelstraat, Anth. Fokkerstraat, Warmoezierstraat en Burgemeester Jansenlaan, Zwijndrecht (Z2023-00000324): het aanleggen van een rioolconstructie 6-9-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 31 augustus tot en met 7 september 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

In deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 31 augustus tot en met 7 september 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Bootjessteeg 62 (Z2023-00000235): het verbouwen van de woning 1-9-2023
Molenweg 37 HJD (Z2023-00000246): het uitbreiden van het restaurant 1-9-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.