Omgevingsvergunningen 30 mei tot en met 6 juni 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 30 mei tot en met 6 juni 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Officiersvliet 45 (Z2024-00000260): het splitsen van de woning 29-5-2024
Industrieweg 16A HJD (Z2024-00000262): het ontwikkelen van een bedrijfsgebouw en kantoor 30-5-2024
Lindtsedijk 12 (Z2024-00000267): het plaatsen van een brand scheidende wand 31-5-2024
Lindtsedijk 243 (Z2024-00000271): het verplaatsen van de blokhut 31-5-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 30 mei tot en met 6 juni 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Nabij Fruiteniersstraat 22R (Z2024-00000063): het vervangen van brug 16 en 17 te Geerweg ong. 5-6-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.