Omgevingsvergunningen 30 juni tot en met 7 juli 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 30 juni tot en met 7 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Voltastraat 8 (2022-119): het realiseren van een bedrijfspand 4-7-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 30 juni tot en met 7 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Munnikensteeg 15T (2022-039): het plaatsen van een transformatorstation t.b.v. het opwekken van duurzame energie en het milieu neutraal veranderen 6-7-2022
Munnikensteeg 15 (2022-082): het kappen van 1 Schietwilg 7-7-2022
Munnikensteeg 26 (2022-086): het wijzigen van de gevels en reclame 5-7-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 30 juni tot en met 7 juli 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Appelgaard 22 HJD (2022-059): het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde van de woning 5-7-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.