Omgevingsvergunningen 30 december 2021 tot en met 6 januari 2022

Ingediende aanvragen 

In de periode van 30 december 2021 tot en met 6 januari 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst): 

van Karnebeekpad 6 (2022-001-U): het brandveilig gebruiken van de tijdelijke (10 jr) school 4-1-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

In de periode van 30 december 2021 tot en met 6 januari 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit): 

Onrust 16 (2021-234): plaatsen dakkapel aan de voorzijde en het vervangen/vergroten van dakkapel aan de achterzijde woning 4-1-2022
Merwedeweg 12A (2021-238): het bouwen van een loods met kantoor, het plaatsen van reclame 4-1-2022
Escherstraat 2 (2021-260): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 6-1-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 30 december 2021 tot en met 6 januari 2022  is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Gounodstraat 2 (2021-279): plaatsen dakkapel aan voorzijde van de woning 3-1-2022
Burg. G.H. Dercksenstraat 2 HJD (2021-281): plaatsen dakkapel aan voorzijde van de woning 4-1-2022

Bezwaar maken en informatie

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie. Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.