Omgevingsvergunningen 2 november tot en met 9 november 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 2 november tot en met 9 november 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Anna Paulownastraat 11 (Z2023-00000412): het verbouwen van de bedrijfshal en kantoor 2-11-2023
Klarinetsingel 174 (Z2023-00000416): het vervangen van de voordeur en de garagedeur 6-11-2023
Fruiteniersstraat 31-39 (Z2023-00000417): het bouwen van prefab garageboxen 7-11-2023
Bootjessteeg 129 (Z2023-00000419): het plaatsen van een dakopbouw 7-11-2023
Moerbeidreef 8 HJD (Z2023-00000421): het plaatsen van een hok voor een scootmobiel 8-11-2023
Johannes Postlaan 32 (Z2023-00000424): het realiseren van een uitrit 9-11-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 2 november tot en met 9 november 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Schaepmanlaan, Tak van Poortvlietstraat, Goeman Borgesiussingel, Samuel van Houtensingel, Thorbeckelaan, Schobbelandstraat, Londenseplein en Berlijnseplein ong. (Z2023-00000270): het aanbrengen van extra waterbergingen 3-11-2023
Dorpsstraat 209 HJD (Z2023-00000291): het leggen van 2 laagspanningskabels d.m.v. open ontgraving met gebruikmaking van een mantelbuis PE t.b.v. een huisaansluiting 6-11-2023
Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000321): het bouwen van een tuinhuis op terrein volkstuin, tuinnummer 44A 8-11-2023
t.h.v. Klarinetsingel ong. (Z2023-00000347): het aanleggen van een hondenspeelveld 9-11-2023
Lindtsedijk 249 (Z2023-00000349): het bouwen van een nieuw tuinhuis 8-11-2023
Omgeving Roosstraat ong. (Z2023-00000354): het vervangen van het riool en de verharding in de wijk 7-11-2023
Serenade 15 (Z2023-00000356): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 7-11-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 2 november tot en met 9 november 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Middellijn 3 (Z2023-00000342): het inrichten van het terrein 6-11-2023
Schaepmanlaan 23 (Z2023-00000343): het bouwen van een nieuwe school 6-11-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.