Omgevingsvergunningen 2 mei tot en met 8 mei 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 2 mei tot en met 8 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Molenweg 66A HJD (Z2024-00000220): het aanleggen van padelbanen 7-5-2024
Oude-Stationsweg 3 (Z2024-00000221): het aanleggen van padelbanen 7-5-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 2 mei tot en met 8 mei 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 2 mei tot en met 8 mei 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Griendwerkersstraat 9 (Z2024-00000125): het realiseren van een kantoor 7-5-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.