Omgevingsvergunningen 2 maart tot en met 9 maart 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 2 maart tot en met 9 maart 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Melkwegsingel 10 (Z2023-00000064): het maken van een garage met schuur en buitenverblijf 2-3-2023
Rotterdamseweg 226 (Z2023-00000065): het maken van een dakkapel aan de voorzijde 2-3-2023
Obrechtstraat 23 (Z2023-00000068): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 6-3-2023
De Manning 60 HJD (Z2023-00000069): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 6-3-2023
Oudeland 33 (Z2023-00000071): het maken van een overkapping in de voortuin 7-3-2023
Laan van Nederhoven 56 (Z2023-00000072): het kappen van een boom 8-3-2023
Wagenaarstraat 15 (Z2023-00000074): het vervangen van het raam 9-3-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 2 maart tot en met 9 maart 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Klarinetsingel ong. (2022-208): het plaatsen van een kunstwerk 2-3-2023
Dorpsstraat nabij 209 HJD (2022-209): het realiseren van een woning 9-3-2023
Merwedeweg 9 (2022-270): het verduurzamen van het kantoor van Aluned en het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen 7-3-2023

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 2 maart tot en met 9 maart 2023 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Burgemeester de Bruïnelaan 135 (2022-207): het plaatsen van een airco-unit aan de (zij)gevel 9-3-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 2 maart tot en met 9 maart 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Daltonstraat 4 (Z2023-00000009): het maken van een inrit aan het zijerf 9-3-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.