Omgevingsvergunningen 2 juni tot en met 9 juni 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 2 juni tot en met 9 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Voltastraat kavel 4 (2022-097): het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor en bedrijfshal 1-6-2022
Kort Ambachtlaan 97 (2022-098): het vervangen en verplaatsen van de condensor 2-6-2022
Fruiteniersstraat 21 (2022-099): het legaliseren van verbouwingen 2-6-2022
Rotterdamseweg 54 (2022-100): het aanleggen van een uitrit 1-6-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 2 juni tot en met 9 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Beneluxlaan 5, 5A1 t/m 5G3 (2021-305) het bouwen van 49 appartementen 3-6-2022
Groene Dreef 14 HJD (2022-017): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 9-6-2022
Paganinistraat 10 (2022-028): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 7-6-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 2 juni tot en met 9 juni 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Rotterdamseweg 86 (2022-071): het verplaatsen van de uitrit 7-6-2022
Molenvliet 1 (2022-073): het aanpassen van de gevels en de indeling en het uitbreiden van het bedrijfspand 7-6-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.