Omgevingsvergunningen 2 februari tot en met 9 februari 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 2 februari tot en met 9 februari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Noorderdiep 27 (Z2023-00000029): het maken van een inrit in de voortuin 2-2-2023
Gildenweg 22 (Z2023-00000030): het plaatsen van een terras, overkapping en erfafscheiding (legalisatie) 2-2-2023
Noorderdiep 27 (Z2023-00000031): het gedeeltelijk vervangen van de erfafscheiding 2-2-2023
Akeleilaan 5 (Z2023-00000032): het verbouwen van de woning 2-2-2023
Omgeving Narcisstraat, Roosstraat en Zonnebloemstraat (2023-00000033): het kappen van 75 bomen en het herplanten van 101 bomen 6-2-2023
Vermeerstraat 14 (Z2023-00000034): het kappen van 2 Coniferen 6-2-2023
Jan van Nassaustraat 7 (Z2023-00000036): het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 7-2-2023
Bovenkruier 17 HJD (Z2023-00000037): het kappen van een Esdoorn in de voortuin 9-2-2023
Tooropstraat 6 (Z2023-00000039): het maken van een dakkapel 9-2-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 2 februari tot en met 9 februari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Voltastraat 8 (2022-119): het realiseren van een bedrijfspand 9-2-2023
Akeleilaan 2 (2022-212): het uitbreiden van de huidige garage 8-2-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.