Omgevingsvergunningen 29 februari tot en met 7 maart 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 29 februari tot en met 7 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Abdij 85 (Z2024-00000107): het plaatsen van dakopbouw 6-3-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 29 februari tot en met 7 maart 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Valeriussingel 148 (Z2023-00000442): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 1-3-2024
Sperwerstraat 26 (Z2023-00000470): het verwijderen van een draagmuur in de woning 1-3-2024
Roerdompstraat 28 (Z2023-00000505): het realiseren van een dakkapel aan de voorgevel 1-3-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 29 februari tot en met 7 maart 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Veerweg 57 (Z2022-054): het plaatsen van containers t.b.v. de horeca functie natuur educatief centrum 27-2-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.