Omgevingsvergunningen 29 december 2022 tot en met 5 januari 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 29 december 2022 tot en met 5 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk 120 (2022-268): het maken van een aanbouw en het verbouwen van het pand bij Van Leeuwen Buizen (t.b.v. Experience Center) 28-12-2022
t.h.v. Thorbeckelaan 3 en Troelstraplein 1 (2022-269): het geheel vervangen van het pand voor 25 nieuwbouw appartementen 28-12-2022
Merwedeweg 9 (2022-270): het verduurzamen van kantoor van Aluned en het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen 30-12-2022
Clingendaal 2 (2023-001): het vervangen van de bestaande erfafscheiding en het plaatsen van en bijgebouw op het zijerf 2-1-2023
Roosstraat 202 (2023-002): het maken van een uitrit 3-1-2023
Luiksesingel 3 (2023-003): het isoleren van de buitengevels 4-1-2023
Zomerlust 3 (2023-004): het maken van een terras 4-1-2023
Lindelaan 29 (2023-005): het vervangen van de erfafscheiding 4-1-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 29 december 2022 tot en met 5 januari 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 74 en 74A (2022-117): het verbouwen van de winkelruimte en de bovenwoning 2-1-2023
Develsluis 36 HJD (2022-188): het plaatsen van zonnepanelen in de tuin 2-1-2023
Parklaan 7 (2022-261): het kappen van 1 Zwarte Els, 3 Esdoorns, 3 Zomer Eiken, 1 Hemelboom, 2 Zoete Kersen, 1 Valse Acacia, 1 Venijnboom, 4 Hollandse iepen en 1 Mos Eik 3-1-2023
Parklaan 7 (2022-262): het kappen van 1 Grijze Els, 1 Katsura, 2 Witte Abelen, 4 Noorse Esdoorns, 15 Gewone Elzen, 3 Zwarte Elzen, 3 Zoete Kers bomen, 2 Canadese Populieren, 4 Walnoot bomen, 2 Appel Cultivars, 1 Zilver Esdoorn, 2 Ruwe Berken, 7 Zomer Eiken, 1 Eenstijlige Meidoorn, 1 Sierkers, 1 Zuilbeuk, 1 Bol Acacia, 6 Venijnbomen, 1 Gewone Vogelkers, 1 Fijnspar, 1 Anna Paulownaboom, 1 Gewone Paardenkastanje en 1 Valse Acacia 5-1-2023
t.h.v. Voltastraat en Pascalstraat (2022-265): het kappen van 6 Essen, 2 Fladderiepen, 4 Acacia's, 1 Vogelkers en 3 Esdoorns 5-1-2023

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
In week 51 (15 tot en met 22 december 2022) is gepubliceerd;

Diverse locaties Heerjansdam, Zwijndrecht (2022-255): het kappen van 17 bomen 21-12-2022

Dit moet zijn:

Diverse locaties Heerjansdam, Zwijndrecht (2022-255): het kappen van 17 bomen 3-1-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 29 december 2022 tot en met 5 januari 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Krammer 12 (2022-226): het bouwen van een aanbouw en het maken van een terras 2-1-2023
Scheepmakersstraat 3 en 5 (2022-231): het wijzigen van de gevel door het plaatsen van sandwichpanelen 2-1-2023
Hof van Holland 30 (2022-233): het vervangen van de huidige condensor voor een gaskoeler 2-1-2023
Lindelaan 76 (2022-235): het maken van een inrit naast de woning 5-1-2023
Hof van Holland 30 (2022-236): het wijzigen van de bestaande reclame uitingen 2-1-2023
Roosstraat 218 (2022-238): het realiseren van een uitrit naar het zij erf van de woning 5-1-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.