Omgevingsvergunningen 28 april tot en met 5 mei 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 28 april tot en met 5 mei 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Pieter de Hoochstraat 13 (2022-076): het plaatsen van een erfafscheiding aan de voor- en zijkant van de woning 21-4-2022
Beneluxlaan 5 (2022-077): het veranderen van de bestaande uitrit 25-4-2022
Beneluxlaan 5 (2022-078): het kappen van 6 bomen 25-4-2022
Dorpsstraat nabij 195a HJD (2022-079): het kappen van 2 bomen 25-4-2022
Van Weerden Poelmanstraat 17 (2022-080): het vergroten van de raamkozijnen op de 2e verdieping (voor en achter) 29-4-2022
Rotterdamseweg 202 (2022-081): het vergroten van de woonkamer en plaatsen dakkapel, beide voorzijde woning 1-5-2022
Munnikensteeg 15 (2022-082): het kappen van 1 Schietwilg 29-4-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 28 april tot en met 5 mei 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Wattstraat 90 en 92 (2021-315): het bouwen van 2 bedrijfsunits met kantoor, een bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit 2-5-2022
Obrechtstraat t.h.v. 1, 9, 17 en 35 (2022-019): het kappen van 4 Esdoorns 2-5-2022
Biesbos 3 (2022-025): het wijzigen van de gevelkozijnen 2-5-2022
Grondzeiler 9 HJD (2022-030): het verwijderen van de draagmuur tussen de woonkamer en keuken 5-5-2022
Kerkweg 33 (2022-060): het verbreden van de bestaande oprit 5-5-2022
Dorpsstraat nabij 195a HJD (2022-079): het kappen van 1 Japanse Sierkers en 1 Linde 5-5-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 28 april tot en met 5 mei 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Develsingel 5 (2021-268): het tijdelijk (2 jaar) plaatsen van 6 noodlokalen 29-4-2022
Tegenover Sumatralaan 63 (2022-046): het plaatsen van een tijdelijke warmtecontainer (TWC) t.b.v. warmtelevering aan het warmtenet 29-4-2022
Rotterdamseweg 183 (2022-049): het splitsen van het pand in 3 woningen 2-5-2022
Assumburg 4 (2022-050): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 5-5-2022
Uranusstraat 2E(2022-052): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 5-5-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.