Omgevingsvergunningen 27 oktober tot en met 3 november 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 27 oktober tot en met 3 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Schuitenwal 12 (2022-214): het kappen van een Berk 26-10-2022
Schimmelpenninckstraat 1 (2022-215): het verwijderen van een draagmuur 26-10-2022
Rotterdamseweg 208 (2022-216): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 27-10-2022
Molenweg 37 HJD (2022-217): het verbouwen en vergroten van het restaurant 1-11-2022
Appelgaard 1 HJD (2022-218): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 28-10-2022
Parklaan 1 (2022-220): aanbouw/nieuwbouw Develpaviljoen 30-10-2022
Duivenvoorde 2 (2022-221): het kappen van diverse bomen 1-11-2022
Berlijnseplein 43 (2022-222): het plaatsen van een opbouw 30-10-2022
Dorpsstraat 143 HJD (2022-223): het bouwen van een woning 30-10-2022
Kort Ambachtlaan 97 (2022-224): het plaatsen van Jumbo handelsreclame en een winkelwagenoverkapping 1-11-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 27 oktober tot en met 3 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Waalpad 2 HJD (2022-048): het renoveren en verduurzamen van de woning 31-10-2022
Lindtsedijk 81 HJD (2022-103): het vervangen van de bestaande woning door nieuwbouw 3-11-2022
Kreekweg 10 (2022-144): het aanleggen of veranderen van 2 uitritten 31-10-2022
Munnikensteeg en Langeweg t.h.v. nr. 336 ZDT, Molenwei HJD (2022-154): het kappen van 1 Acer, 1 Tilla en 1 Populus vanwege veiligheid 31-10-2022
Nijverheidsstraat 2 HJD (2022-158): het kappen van 1 Abies en 1 Liquidambar in de achtertuin 31-10-2022
Willem Ruysplein 6 (2022-167): het uitbreiden van het terras 1-11-2022
Moermond 55 (2022-177): het kappen van 1 Prunus 31-10-2022
Jeroen Boschlaan 26 (2022-192): het kappen van 1 Salix, 1 Gymnocladus, 2x Thuja, 1 llex, 1 Fraxinus, 1 Acer, 2x Robinia;s en herplant van 16 bomen 31-10-2022
Heer Janstraat ong. HJD (2022-199): het verplaatsen van de Kroningsboom (Linde) 1-11-2022
Van Weerden Poelmanstraat 27 (2022-201): het realiseren van een uitrit 1-11-2022
Breitnerstraat 52 (2022-202): het realiseren van een uitrit 1-11-2022

Besluit verlengde omgevingsvergunning
In de periode van 27 oktober tot en met 3 november 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verlengd (adres, activiteit, datum besluit):

Westerschelde nabij nr. 1 (2022-131): nieuwbouw Oase aan de Maas 2-11-2022
H. Kamerlingh Onnesstraat 1 (2022-157): het vervangen van lichtreclame van Van Leeuwen tegen 2 zijdes van bestaande dakconstructie 31-10-2022
Roerdompstraat 5 (2022-166): het bouwen van een tijdelijke huisvesting middels modulaire bouw 1-11-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.