Omgevingsvergunningen 27 april tot en met 4 mei 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 27 april tot en met 4 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Trompetstraat 84 (Z2023-00000133): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 30-4-2023
Prins Bernhardstraat 1 ZDT (Z2023-00000140): het bouwen van een nieuwe woning 2-5-2023

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 27 april tot en met 4 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Oude Stationsweg 7B (Z2023-00000048): het plaatsen van een tuinkas, tuin nr. 22 4-5-2023
Koekoekstraat 21 (Z2023-00000049): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 26-4-2023
Hoge Nessepolder nabij toegangsweg (Z2023-00000053): het omleggen van een sloot 4-5-2023
Ganzekant 30 HJD (Z2023-00000084): het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel 4-5-2023

Geweigerde omgevingsvergunning
In de periode van 27 april tot en met 4 mei 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning geweigerd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Develweg 34 (Z2023-00000023): het vergroten van het entree portaal 2-5-2023
Develweg 32 (Z2023-00000024): het vergroten van het entree portaal 2-5-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 13 april tot en met 20 april 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Prins Bernhardstraat 1 ZDT (2022-234): het maken van een dakopbouw boven bergingen op de begane grond en het gedeeltelijk vervangen van de kozijnen 28-4-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.