Omgevingsvergunningen 26 oktober tot en met 2 november 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 26 oktober tot en met 2 november 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Beethovenlaan, Mozartlaan, Wagenmaker, Zadelmaker, Kaartenmaker, Valeriussingel, Moessorgskyplaats, Mendelssohnplantsoen, Mahlerstraat, Massenetplaats (Z2023-00000404): het kappen van diverse bomen 30-10-2023
Gershwinstraat 52 (Z2023-00000405): het vervangen van de kozijnen in de voorgevel van de woning 31-10-2023
Anjerstraat 78 (Z2023-00000406): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 1-11-2023
Nieuwstraat 7 (Z2023-00000407): het wijzigen van de functie van het pand 1-11-2023

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 26 oktober tot en met 2 november 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Zoutverkopersstraat 1 (Z2023-00000284): het aanvragen van een servicestation voor vrachtwagens 2-11-2023
Bootjessteeg, Dr. Plesmanstraat, Van Weerden Poelstraat, Van Maasdijkstraat, Van Meelstraat, Anth. Fokkerstraat, Warmoezierstraat en Burgemeester Jansenlaan (Z2023-00000324): het aanleggen van een rioolconstructie 30-10-2023

Besluit geweigerde omgevingsvergunningen
In de periode van 26 oktober tot en met 2 november 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning geweigerd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Duivenvoorde 12 (Z2023-00000340): het aanleggen van een uitrit 30-10-2023

Verlengde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 oktober tot en met 2 november 2023 de volgende aanvragen verlengd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Houtkopersstraat 6 (Z2023-00000333): het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit 2-11-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.