Omgevingsvergunningen 26 mei tot en met 2 juni 2022

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 25 mei tot en met 2 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lindtsebenedendijk 149 en 151 (2022-095): het kappen van 240 stuks bomen, opslag en zaailingen 30-5-2022
Lindtsedijk ong. (2022-096): het bouwen van kantoor lofts 31-5-2022

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 25 mei tot en met 2 juni 2022 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 195 HJD (2022-043): het bouwen van een dijkwoning 2-6-2022
Clingendaal 2 (2022-058): het realiseren van een dakopbouw 1-6-2022
Patrijsstraat 15 (2022-067): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 1-6-2022

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 25 mei tot en met 2 juni 2022 is de beslistermijn verlengd met 6 weken voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen:

Munnikensteeg 15 (2022-039): het plaatsen van een transformatorstation t.b.v. het opwekken duurzame energie 2-6-2022
Stationsweg 29-31 (2022-047): het splitsen van het pand 31-5-2022
Ringdijk t.h.v. 384 (2022-065): het aanleggen van een weg 31-5-2022
Admiraal Trompstraat 87 (2022-068): het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde van de woning 2-6-2022
Kort Ambachtlaan 99 (2022-069): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ten behoeve van een lunchroom met terras 2-6-2022

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.