Omgevingsvergunningen 25 januari tot en met 1 februari 2024

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 25 januari tot en met 1 februari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

Duizendschoonstraat 2 (Z2024-00000034): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 27-1-2024

Besluit verleende omgevingsvergunningen
In de periode van 25 januari tot en met 1 februari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Prins Bernhardstraat 1 ZDT (Z2023-00000357): het wijzigen van de entree 26-1-2024
Anjerstraat 78 (Z2023-00000406): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 1-2-2024
Kromme Nering 6 HJD (Z2023-00000455): het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 26-1-2024
Laan van Nederhoven 30 (Z2023-00000446): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde1-2-2024

Besluit geweigerde omgevingsvergunningen
In de periode van 25 januari tot en met 1 februari 2024 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen geweigerd (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Johannes Postlaan 32 HJD (Z2023-00000424): het realiseren van een uitrit 1-2-2024

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 25 januari tot en met 1 februari 2024 is van de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Anna Paulownastraat 11 (Z2023-00000412): het verbouwen van de bedrijfshal en kantoor 1-2-2024
Omgeving Lindtsedijk 143A en Lisstraat 26 (Z2023-00000461): het aanleggen van 1 middenspanningsstation en het uitbreiden van het middenspannings- en laagspanningsnet 29-1-2024
Sperwerstraat 26 (Z2023-00000470): het verwijderen van een draagmuur in de woning 29-1-2024

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.